Helena Neubertová a Petr Neubert - kreativní vizuální dílna


kontakt
K Černé skále 461, 267 18 Rovina
tel. +420 / 777 240 653
petr@prooko.cz

Lidé

Všichni Minorovi pohromadě.


 

Portréty právníků pražské pobočky kanceláře Gide Loyrette Nouel.


 

Oficiální portréty vedení Národního divadla.


 

Dokumentární portréty pamětníků pro rozsáhlou výstavu „My jsme to nevzdali“ občanského sdružení Post Bellum. Pan Koloman Gajan a jeho „suvenýry“ z koncentračního tábora. Hrdina od Dukly pan Vasil Korol. Paní Dagmar Lieblová, která jediná z rodiny přežila. Monsignore Oto Mádr odsouzený komunisty na doživotí. Mukl František Zahrádka v památníku Vojna u Příbrami.


 

Fotografie pro internetové stránky společnosti Dlubal software.


 

Studentka v nové Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích. Ilustrační fotografie k tématu vysokoškolského vzdělávání pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


 

Vedoucí pracovníci vědecké instituce. Pro výroční zprávu České geologické služby.


 

Příležitostné portréty pro interprety klasické hudby.