Helena Neubertová a Petr Neubert - kreativní vizuální dílna


kontakt
K Černé skále 461, 267 18 Rovina
tel. +420 / 737 960 307
helena@prooko.cz

Loga a firemní design

Národní centrum medicínských informací, zajímavá zkušenost se specifickým prostředím medicíny.


 

Centrum Karlínum se zaměřuje na vzdělávání a aktivizaci lidí s mentálním a kombinovaným postižením.


 

Logo a další materiály konzultační firmy.


 

Návrh loga Banky pupečníkové krve.


 

Společnost zaměřená na oblast hlasových a datových služeb.


 

VyšeHrátky jsou interaktivní festival pro děti a jejich rodiče, k logu postupně přibývají další grafické materiály.