Helena Neubertová a Petr Neubert - kreativní vizuální dílna


kontakt
K Černé skále 461, 267 18 Rovina
tel. +420 / 737 960 307
helena@prooko.cz


Knihy a tiskoviny

Geologická abeceda - kniha, která seznamuje děti s geologií a příbuznými obory. Publikace obsahuje 42 celostránkových ilustrací. Mým úkolem byla také celková grafická podoba knihy.


 

Grafický design obalu Geologické mapy České republiky 1 : 500 000, mapa vyšla po dlouhých čtyřiceti letech a měří skoro dva metry.


 

Mezinárodní úmluvu o právech lidí s postižením vydala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, kromě grafické úpravy knihy jsem vytvořila několik desítek obrázků, které ilustrují text. Navržená typografie splňuje parametry „easy-reading“.


 

Layout autorské fotografické publikace Štěpána Hona.


 

Grafická úprava Výroční zprávy České geologické služby, součástí mojí práce byl i design loga používaného k příležitosti 90. výročí této instituce.


 

Několik obálek převážně odborné literatury, které jsem navrhla pro Vydavatelství České geologické služby.


 

Grafické zpracování kalendáře věnovaného historickým mapám českého a slovenského území.


 

Layout výroční zprávy občanského sdružení Oživení.


 

Grafická úprava výroční zprávy občanského sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR.


 

Design letáku občanského sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, s použitím mé vlastní ilustrace.